Våre kvalifikasjoner

I tillegg til 5 årig elektro utdannelse har noen av våre ansatte Tekniske fagskole, Høyskole Kybernetikk
samt spesial kompetanse innen:

 • PLS programmering ( Siemens S5, Siemens S7, Siemens Sinaut ST7, AEG Modicon Consept

 • Driftskontroll ( Citect for Windows, InTouch )

 • Access –97 Databaseprogrammering

 • OS32 for Windows  

 • SattCon 35, med programmering med DOX10  

 • Albatros AIM800 programmering, Albatros

 • Sibet / Sibilt skjermbasert driftskontroll, Siemens          

 • Internkontroll / El.kontroll 
  Jørn Andreassen er "Offentlig godkjent Installasjonsinspektør" og Elektro installatør.

 • Prosjektering og levering av jordingsanlegg, samt dokumentasjon av jordingsanlegg

 • Kabelpåvisning

 • Feilsøk på elektrisk ledende kabler ( Time Domain Reflectometer )

 • Feilsøk på fiberoptiske kabler

 • Måling av data spredenett

 • Våtrom sertifikat

 • Sikkerhetskurs for "Varme arbeider"

 • Sertifisert for arbeider i høyden - Personløftekurs

 • Sertifisert for bruk av Boltepistoler

 • Kursholder for "Instruert personell elektro"

 • Fiberoptikk ( terminering og måling )

 • Prosjektering og etablering av jordingsanlegg

 • Vi har friskluftsutstyr og verneutstyr for arbeider i kloakk og tunneler

 • Sikkerhetskurs innen sprengstoff industri

 • Sikkerhetsgodkjent for å skilte og arbeide i vegbane.
  Godkjent av Statens vegvesen iht Håndbok 095 Del II.